برنامه ماهانه دوره‌های آموزشی

کد دوره عنوان دوره تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری
۳۰۱۱ کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS (مقدماتی و پپیشرفته) پنجشنبه و جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۹-۲۰ اسفند
۳۰۱۲ کارگاه آموزشی نرم افزار LISREL
پنجشنبه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۲ اسفند
۳۰۱۶ کارگاه آموزش مقاله نویسی جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۳ اسفند
۳۰۱۵ کارگاه آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۳ اسفند
۳۰۱۷ کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته علمی
پنجشنبه (ساعت ۱۴ الی ۱۸) ۱۹ اسفند