برنامه ماهانه دوره‌های آموزشی

کد دوره عنوان دوره تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری
۳۰۱۱ کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS (مقدماتی و پپیشرفته) پنجشنبه و جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۹-۲۰ اسفند
۳۰۱۲ کارگاه آموزشی نرم افزار LISREL
پنجشنبه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۱۳ اسفند
۳۰۱۳ کارگاه آموزشی COMFAR
پنجشنبه و جمعه (ساعت ۱۲ الی ۱۸) ۱۴-۱۵ بهمن

۱۸-۱۹ بهمن

۳۰۱۴ کارگاه آموزش EVIEWS مقدماتی
پنجشنبه و جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۲۱-۲۲ بهمن
۳۰۱۵ کارگاه آموزش EVIEWS پیشرفته جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۲۸ بهمن
۳۰۱۶ کارگاه آموزش مقاله نویسی جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۷ بهمن
۳۰۱۵ کارگاه آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی جمعه (ساعت ۹ الی ۱۷) ۸ بهمن
۳۰۱۷ کارگاه آموزش جستجوی پیشرفته علمی
پنجشنبه (ساعت ۱۴ الی ۱۸) ۱۴ بهمن