آیین نامه استفاده از تخفیف شهریه در موسسه آموزشی نوین

سازمان‌ها و تشکل‌هایی که به صورت گروهی تمایل به ثبت نام دارند می‌توانند فرم‌های شماره یک یا دو را دانلود کرده و بعد از پر کردن و انتخاب دوره مورد نظر به ایمیل novinelcenter@gmail.com ارسال کنند. تخفیف‌ها به شرح زیر است:

– ثبت‌نام ۵ نفره : ۲۵ درصد تخفیف

– ثبت‌نام ۴ نفره : ۲۰ درصد تخفیف

– ثبت‌نام ۳ نفره : ۱۵ درصد تخفیف

– ثبت‌نام همزمان در ۴ دوره : ۲۵ درصد تخفیف

ثبت‌نام همزمان در ۳ دوره : ۲۰ درصد تخفیف

ثبت‌نام همزمان در ۲ دوره : ۱۰ درصد تخفیف

فرم شماره ۱: جهت ثبت نام گروهی دانشجویان، انجمن‌ها و تشکل‌ها (لینک دانلود)

فرم شماره ۲: جهت ثبت نام گروهی شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها (لینک دانلود)

سازمان‌ها و تشکل‌ها

شرکت کنندگان  تا مدت یکسال پس از اتمام دوره، برای ثبت نام دوره‌های بعدی از تخفیف ۵ درصد برخوردار می‌گردند.

تخفیف برای اعضاء

این افراد با ارائه مدرک عضویت در کانون نخبگان از تخفیف ۱۵ درصد برخوردار می‌گردند.

تخفیف برای دانشجویان نخبه

این نوع تخفیف با توجه به رویدادها و برنامه‌های موسسه تبیین می‌شود که در زمان مشخص در سایت موسسه اطلاع رسانی می‌گردد.

تخفیف دوره‌ای

موارد فوق قابلیت تجمیع با یکدیگر را دارا نمی‌باشند.

ملاحظات