راه‌اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال

راه‌اندازی پردیس تولید محتوای دیجیتال

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد: پردیس تولید محتوای دیجیتال در دانشگاهها با هدف پررنگ شدن سهم دانشگاهها در اقتصاد فناوری اطلاعات راه‌اندازی می‌شود. بر اساس برنامه ششم توسعه، حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ۳ برابر میزان کنونی باشد که رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای آن تصور می‌گردد، از این مبلغ باید۲۰ درصد (معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان) از سمت درآمد خدمات ارزش افزوده، حاصل شود و برای رسیدن به این هدف، باید تولید محتوای دیجیتال به ویژه در استانها، در دستور کار قرار گیرد.

این وزارتخانه با همکاری اپراتورهای موبایل درصدد راه‌اندازی مرکز تولید محتوا در دانشگاهها می‌باشد و درحال حاضر پردیس تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال در دانشگاههای صنعتی شریف و شهید بهشتی ایجاد کرده است و برنامه راه‌اندازی چند مرکز در دانشگاههای صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و خوزستان را نیز در دست اقدام دارد. در این برنامه، علاوه بر راه‌اندازی پردیس تولید محتوا در دانشگاهها، نسبت سهم استانها در تولید محتوا و اپلیکیشن نیز باید افزایش پیدا کند. متأسفانه هم اکنون تولید تمامی اپلیکیشن‎های موبایلی در تهران شکل می‌گیرد و کلیه تحولات و رویدادهای برنامه‌نویسی درتهران توسعه یافته است که این فضا باید در استانها هم ایجاد گردد. امروزه یکی از مؤلفه‌های تغییر روند اقتصادی، حرکت به سمت ایجاد درآمد از محل محتوا است. به نحوی که آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد از سهم اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت خدمات محتوا و اپلیکیشن در حرکت است.

آموزش نرم افزار های مدیریتی

دوره amos

دوره lisre

1 پاسخ

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.