افزایش کارایی کارکنان

اطلاعات دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان

– نام دوره: مدیریت افزایش کارایی کارکنان

– نحوه برگزاری:  غیر حضوری

– مدت دوره: ۴۰ ساعت

– مدرس دوره:   دانلود رزومه

سرفصل دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان

– نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان

– ارائه طرح‌های بهسازی نیروی انسانی

– برنامه‌ریزی و نحوه استقرار شایسته ‏سالاری در سازمان

– شیوه‌های نوین آموزش از جمله آموزش الکترونیک

– بررسی ساختار نیروی انسانی موجود

معرفی دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان

یکی از مهمترین مباحث مدیریت امروز، ایجاد انگیزه در کارکنان تحت امر است به گونه‌ای که این انگیزه سبب به وجود‌ آمدن بازده کاری کارکنان می‌شود. برخی از مدیران بدون آنکه به ویژگی‌های متفاوت فردی و ارزشها و علایق افراد توجهی داشته باشند، انتظار دارند که کارکنان زیرمجموعه آنان درانجام کارهایشان مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. انگیزه‌ی کاری یکی از دغدغه‌های مدیریت امروز شده است که چگونه و با چه فرضیاتی می‌شود سبب انگیزش کارکنان در انجام کارها و نوآوری در آنها شد. انگیزه کاری موضوعی نیست که بشود با دستور یا بخشنامه کارمندان خود را وادار به انگیزه دار بودن در کار کنیم؛ اما مدیر می‌تواند کارکنان را در تسلط یافتن در کارشان تقویت کند و در فرصت‌های مناسب در صورت دستیابی به اهداف مورد نظر آنان را مورد تقدیر قرار دهد.

ویژگی‌های اصلی دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان

– شناخت بهتر کارکنان

– بکارگیری نظرات کارکنان

– شناخت نسبت به روش‌های افزایش کارایی

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام غیر حضوری: ۱۴۰٫۰۰۰ تومان