tahavol

اطلاعات دوره آموزشی مدیریت تحول

– نام دوره: مدیریت تحول

– نحوه برگزاری: غیرحضوری

– مدت دوره: ۴۰ ساعت

– مدرس دوره: آقای میرسلیمانی دانلود رزومه

سرفصل کارگاه آموزش مدیریت تحول

– اصول و مبانی مدیریت تغییر و تحول

– زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول

– تحول های مدیریت و “پارادایم” در حال شکل گیری

– برنامه های ایجاد تغییر ساختاری

– ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی

– فرهنگ تحول، تحول در سازمان و مدیریت

معرفی کارگاه آموزش مدیریت تحول

تحول یک ضرورت اجتناب‌ناپذیراست. هرسیستمی اگر ایستا و ثابت باشد پس ازچندی بدلیل وجود قانون آنتروپی مثبت نابود خواهد شد. برای پیش‌گیری از فنا و نابودی، تزریق آنتروپی منفی ضروری است واین چیزی جز پویایی، انعطاف و قابلیت واکنش در برابر محیط متغیر نیست. دریک برهه زمانی لزوم نگرش کاربردی به تئوریهای رفتاری باعث پیدایش مفاهیمی تحت عنوان مدیریت تحول شد. برای رسیدن به یک سازمان متحول باید از ابداع و نوآوری استفاده کرد. برای این منظور باید هدفمان را بدانیم و اینکه چه مسیری را باید طی کنیم. می توان گفت مدیریت تحول علمی است که به ما کمک می کند تا بتوانیم در سازمانمان از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم و تحولی در سازمان ایجاد کنیم که سبب بهره وری بیشتر شود. تحول سازمانی ماحصل علوم متفاوتی از جمله روانشناسی، انسانشناسی، جامعه‌شناسی، نظریه سیستم‌ها، رفتارسازمانی، تئوری سازمان و عمل مدیریت می‌باشد.

ویژگی‌های اصلی کارگاه آموزش مدیریت تحول

– شناسایی ابعاد تحول در سازمان

– آشنایی با زمینه های لازم برای تحول سازمانی موفق

– شناسایی ریشه های مقاومت فرد و سازمان در برابر تحول

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام حضوری: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال