118574modiriat-va-sarparasti-sazman

اطلاعات دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان

– نام دوره: مدیریت و سرپرستی سازمان

– نحوه برگزاری: غیرحضوری

– مدت دوره: ۴۰ ساعت

– مدرس دوره:   دانلود رزومه

سرفصل دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان

– وظایف مدیریت منابع انسانی

– کارمندیابی

– مدیران عمومی

– نگرش سیستمی

– مهارتهای مدیریتی

معرفی دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان 

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با آنها سپری می‌شود. بعضی از آنها بزرگ و پیچیده‌اند نظیر دانشگاهها و بعضی دیگر کوچک و ساده اند(شرکتهای خصوصی) گردش امور زندگی وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقای جامعه تابع کار و عملکرد موثر آنهاست. سرپرستی به عنوان یک شغل در اروپا بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت. در آن جنبه فنی و نظارت برانجام کار افراد مورد توجه قرار گرفت. با گسترش سازمانها به اهمیت کار سرپرستان نیز افزوده شد به طوریکه بدون سرپرستان انجام کار دشوار بود. بعد از جنگ جهانی دوم تفکر آموزش سرپرستان مطرح گردید و به لحاظ فزونی یافتن اهمیت نقش سرپرستان به عنوان مدیران نیروی کار در اجرا عملیات سازمانهای آموزشی و تحقیقاتی برای آموزش سرپرستی ایجاد گردید.

ویژگی‌های اصلی دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان

– ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی مدیران و کارشناسان

– استاندارد سازی سطوح راهبردها و فرآیندهای آموزشی

– آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مرتبط با امور منابع انسانی

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام غیر حضوری: ۱۴۰٫۰۰۰ تومان