برنامه ریز پروژه3

اطلاعات دوره برنامه ریز پروژه

– نام دوره: برنامه ریز پروژه

– نحوه برگزاری: حضوری

– مدت دوره: ۶۴ ساعت


سرفصل دوره برنامهریز پروژه

– توانایی تعیین اهداف در برنامهریزی پروژه

– تونایی بکارگیری منابع مورد نیاز در اجرای پروژهها ( انسانی، مالی ، تجهیزات )

– توانایی ارزیابی محدودیتها در برنامهریزی پروژه

– توانایی تهیه و دستهبندی فهرست اقدامات، فعالیتها در برنامهریزی پروژه

– توانایی کسب مهارت در تخصیص منابع و اعتباردهی به آنها در پروژه

– توانایی ایجاد تیم پروژه و تعیین نقشهای اعضاء تیم پروژه

– توانایی پیگیری پیشرفت پروژه و نظارت بر عملکرد آن

– توانایی مدیریت تغییرات در پروژه

 – توانایی اجرای پروژه با کمک نرم افزارMICROSOFT PROJECT

معرفی دوره برنامه ریز پروژه

به منظور مدیریت بهتر و موثرتر، در پروژه ها، منابع و مدارک، نیاز به سیستم های جامع مدیریت پروژه به خصوص در سازمان های پروژه محور به شدت احساس می شود. در این راستا مفهومی تحت عنوان مدیریت پروژه سازمانی در دنیا بوجود آمده است.در حقیقت این مفهوم یک راه حل جامع سازمانی میباشد که محوریت اصلی آن بر پایه همسوسازی استراتژیک سازمان قرار دارد و کلیه ی سیستم های مورد نیاز سازمان حول آن به یکپارچگی می رسند.این سیستم ها، مدیریت پروژه، مدیریت منابع، مدیریت مدارک و اسناد پروژه و همچنین بستر ارتباطی و همکاری اطلاعاتی سازمان را برای مدیران، اعضای تیم پروژه، مدیران ارشد سازمانی و سایر افراد مرتبط با پروژه فراهم می آورند.

ویژگی‌های اصلی دوره برنامه ریز پروژه

-آشنایی با مفاهیم و کلیات

-نحوه تعریف یک پروژه و برنامه یزی و مدیریت آن

-آشنایی با مدیریت منابع

-آشنایی با مدیریت وظایف

-نحوه به کارگیری مدیریت ریسک

-یادگیری تهیه ی اطلاعات و گزارش های تحلیلی از منابع و پروژه ها

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام حضوری: ۴٫۲۳۵٫۰۰۰ ریال