مدیریت ریسک نرم افزار پرژکت1

اطلاعات دوره مدیریت ریسک با نرم افزار Project Risk Management

– نام دوره: مدیریت ریسک با نرم افزار Project Risk Management

– نحوه برگزاری: حضوری 

– مدت دوره: ۴۵ساعت


سرفصل دوره مدیریت ریسک با نرم افزار Project Risk Management

-توانایی نصب و راه اندازی و تهیه ساختار شکست پروژه در نرم افزار

-توانایی تعریف منابع و اندازه گیری و مقدار دهی به ریسکها و انجام تغییر یا ایجاد الگوهای سفارشی و جدید

-توانایی تعریف و تخصیص تقویم به فعالیتها و منابع و ریسکها و شبیه سازی نتایج بر اساس ریسکهای مختلف

– توانایی بروز رسانی و کنترل فعالیتهای پروژه و تحلیل اطلاعات و نمودارهای اجرا و ریسک و تجزیه و تحلیل ارزش(COST Analysis) 

-توانایی گزارش گیری از نرم افزار، تحلیل ریسکها و برنامه ریزی و تهیه نمودار ریسک، نرخ موفقیت و فعالیتهای بحرانی

معرفی دوره مدیریت ریسک با نرم افزار Projeck Risk Management

مدیریت ریسک با نرم افزارProject Risk Management Softwareشایستگی است در حوزه مدیریت و صنایع که دارنده آن باید بتواند فرایند برنامه ریزی پروژه و ریسکهای آن را انجام، سازماندهی و تحلیل نموده و ریسک های پروژه را اندازه گیری و احتمالات آن را محاسبه و راهکارهای لازم جهت به حداکثر رساندن عوامل مطلوب در پروژه و حداقل سازی عوامل نامطلوب در آن را به عمل آورده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را انجام دهد و با عوامل اجرائی و دخیل در کل فرایند پروژه هماهنگی لازم را برقرار نماید و گزاراشات لازم را ارائه کند .

ویژگی‌های اصلی دوره مدیریت ریسک با نرم‌افزار  Project Risk Management

– اجرای مراحل نصب و درج سریال در صورت نیاز و تعریف مسیر قرارگیری فایل اجرائی

– ذخیره‌سازی، بازکردن و ایجاد پروژه جدید یا پروژه های موجود

– تعریف ریسکها و ساختار شکست و آلترناتیوها

– اصول محاسبه، اندازه‌گیری و تخمین احتمال بروز ریسکها

– اصول تعیین نوع ریسک، نتیجه، توزیع ریسک

– انتخاب تقویم مناسب برای پروژه بر اساس توافق جمعی با مدیران

– تعیین روزهای کاری و تعطیلات در هر یک از تقو یم ها و تعیین ساعات کار هر شیفت

– تعیین تقویم منابع و چگونگی دستیابی و عملکرد کاری آنها و اعمال در تقویم

– تعیین فازهای اجرائی پروژه و تعیین دوره‌های زمانی بروز رسانی و الگوی گزارشات

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام حضوری: ۲٫۸۸۷٫۵۰۰ ریال