icb4

اطلاعات دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

– نام دوره: مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

– نحوه برگزاری: حضوری 

– مدت دوره: ۶۰ ساعت


سرفصل دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

– توانایی تعیین اهداف و نیازمندی های پروژه

– توانایی طراحی سازمان پروژه

– توانایی مواجهه با ریسک و فرصت های پروژه و واکنش مناسب در برابر آن ها

– توانایی مدیریت کیفیت پروژه

معرفی دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB شایستگی است در حوزه مدیریت و صنایع که کارهای تعیین اهداف و نیازمندی های پروژه، توانایی شناسایی ریسک و فرصت های پروژه، توانایی طراحی سازمان پروژه، توانایی مدیریت کیفیت پروژه را شامل می شود. این شایستگی همچنین شامل تعریف و توافق بر روی پروژه به منظور برآورده کردن نیازها و خواسته های طرف های درگیر مخصوصا مشتریان و کاربران مسئول می باشد.

ویژگی‌های اصلی دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ICB

– جمع آوری، مستندسازی و توافق بر روی نیازمندی های پروژه

– تهیه برنامه تجاری و استراتژی های پروژه و پیاده سازی مدیریت تغییر بر روی آن ها

– تعریف اهداف پروژه ، ارزیابی پروژه، انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه یک برنامه پروژه

– ایجاد فرآیند بررسی پروژه

– مستندسازی تجربیات به دست آمده و اعمال آن در پروژه های آتی

– تفاوت سازمان پروژه با سازمان های دائمی

– نحوه جذب منابع از واحدهای سازمان

– اصول بهبود مداوم سازمان

– شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها

– رتبه بندی ریسک ها و فرصت ها بر اساس تابعی از شدت اثر و احتمال وقوع

– تهیه برنامه واکنش به ریسک و فرصت و تأیید و تصویب آن

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام حضوری: ۳٫۷۳۴٫۵۰۰ ریال