دپارتمان آمار

از لیست زیر دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید

نام دوره هزینه دوره حضوری هزینه دوره غیر حضوری اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزشی کاربردی SPSS ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزش کاربردی LISREL
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی کاربردی AMOS ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی کاربردی PLS
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی کاربردی نرم‌افزار R
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی EVIEWS مقدماتی
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته
۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی NVIVO ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام
کارگاه آموزشی ATLAS.T.I ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت نام