EVI4

اطلاعات کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته

– نام دوره: کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته

– نحوه برگزاری: حضوری و غیرحضوری

– مدت دوره: ۸ ساعت

– مدرس دوره: آقای محمدی دانلود رزومه

سرفصل کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته

– مدل‌های random effect و fixe effect

– مدل‌های اثرات تجمعی pooling

– مفهوم بلندمدت و کوتاه‌مدت در مدل‌ها

– پانل دیتا با رویکرد panel-var

معرفی کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته

پانل دیتا شامل روش‌های برآورد اقتصادسنجی برای داده‌های ترکیبی است. مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش هستند که در طی زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مولفه در T دوره زمانی است. از داده‌های پانلی در مسائلی که نمیتوان صرفا به صورت سری زمانی یا برش‌های مقطعی بررسی کرد می‌توان استفاده کرد مثلاً در بررسی تابع تولید می‌توان تغیرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری برای شناسائی و اندازه‌گیری اثراتی را فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی قابل شناسائی نیستند. مدل‌های پانل دیتا در حال حاضر یکی از پررونقترین موضوعات تحقیقاتی به شمار می‌رود که اغلب مقالات ،پایان‌نامه‌ها و تحقیقات اقتصادی با این روش صورت می‌گیرد. در این دوره دانشجویان با مبانی نظری و تحقیقاتی نرم‌افزارهایی که با آن می‌توان مدل‌های پانل دیتا را بکار گرفت آشنا می‌شوند.

ویژگی‌های اصلی کارگاه آموزشی EVIEWS پیشرفته

– ارائه روش‌های اقتصادسنجی کاربردی به لحاظ تئوری و عملی

– تحلیل سیاست‌های اقتصادی به روش کلی

– آشنائی با الگوهای پیش‌بینی بازارهای مختلف

از تخفیف استفاده کنید

برای مشاهده شرایط استفاده از تخفیف‌ها اینجا کلیک کنید.

برنامه زمان‌بندی دوره‌ها را ببینید

برای آگاهی از زمان‌بندی برگزاری دوره‌های اینجا کلیک کنید.

صدور گواهینامه

– همراه با اعطای گواهینامه از مرکز آموزشی نوین

– امکان صدور گواهینامه‌های داخلی و معتبر بین‌المللی براساس نیاز دانشجویان

هزینه ثبت نام حضوری: ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه ثبت نام غیرحضوری: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال