موسسه آموزشی نوین

کلاس های آنلاین آمادگی آزمون EPT

شروع کلاس های آنلاین آمادگی برای آزمونOnline eptEPT

موسسه نوین با توجه به نیاز افراد شاغل و همجنین افراد مقیم شهرستان این بار نیز  اقدام

به کلاسهای آموزشی انلاین آمادگی آزمون EPT  نموده است  .

شرایط کلاس های این دوره به شرح ذیل می باشد :

این دوره شامل ۹ جلسه ۲ ساعتی می باشد شروع کلاس های

مرحله اول در تاریخ ۲۲مرداد ۹۷ ازساعت ۲۱ الی ۲۳ است.

و جلسات  بعدی در روزهای زوج بعد به ترتیب ادامه خواهد یافت.

 

هزینه ثبت نام در این دوره تنها ۲۰۰ هزار تومان

مدرس دوره استاد  جادوی گرامر ایران دکتر مهدینلو