۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد

۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد

۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد فعال می شود. معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: از شهریورماه ۳۰ کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی دانشگاه مجددا فعال می شود.

رهایی بیان نمود : شورای برنامه ریزی دانشگاه دارای ۳۰ کمیته تخصصی است که در زمینه ارزیابی و پیشنهاد برنامه های جدید فعالیت می نماید .

فعالیت مجدد ۳۰کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی

در شهریورماه ۳۰ کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی دانشگاه مجددا فعال می شود و در زمینه ارزیابی و پیشنهاد برنامه های جدید فعالیت خواهد نمود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان نمود: رویکرد این کمیته ارزیابی نیازهای ملی و ارزیابی فعالیت های بین االمللی برای تدوین برنامه ها درسی و رشته های جدید خواهد بود.

برنامه های درسی متعددی در دانشگاه آزاد اجرا می شود که برخی از این برنامه ها متقاضی ندارند و برخی نیز کیفیت لازم را برای اجرا ندارند که این نوع برنامه های درسی بازنگری خواهند شد. | ۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی در دانشگاه آزاد

۳۰ کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی

دوره های نوین:

SPSS | Smart PLS | اکسل پیشرفته با رویکرد مالی | کاربرد اکسل در کسب وکار | تحلیل کیفی با نرم افزار NVIVO | سرچ پیشرفته علمی | NVIVO

دوره ept

دوره lisrel

 

 

0 پاسخ ها

یک جواب دهید

پیشنهاد, مشکل یا سوالی دارید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.